Zájmové činnosti

  • Rozšířená výtvarná výchova - účastníme se v soutěžích

 

 

 

  • Plavecká výuka - učíme se nebát se vody a osvojujeme si základy plavání

 

 

 

  • Keramika - v keramické dílně při práci s hlínou si rozvijíme jemnou motoriku a cit pro krásu

 

 

 

  • Cvičení pro radost - radujeme se z pohybu při cvičení s hudbou, využíváme netradiční sportovní náčiní

 

 

 

  • Hrátky s předškoláky - využíváme metodu Dobrého startu