STAV TŘÍD

Heterogenní (věkově smíšená) třída

                        24 dětí

 

Třída pro děti s naušenou komunikační schopností

                        10 dětí