Sférické kino

Úžasný začarovaný korál jsme viděli v DDM Březiny. Pohladili jsme si také zvířátka a domů odnesli spoustu zážitků.