Masopustní karneval

Ve čtvrtek 11. 2. proběhlo u nás ve školce karnevalové veselí. Všichni jsme přišli v maskách. Zatancovali jsme si, zasoutěžili a hezky jsme si celé dopoledne užili. Protože jsme všichni vyhráli, čekala nás sladká odměna.