Keramika

Pravidelně docházíme (dojíždíme busem) do DDM Děčín, kde procvičujeme prstíky i vlastní představivost a fantazii. Práce s hlínou nás baví :) a výsledky se nám líbí :)