Čarodějnický rej

Dne 29. 4. 2016 se do mateřské školy slétli čarodějové a čarodějnice z různých míst Děčína, kteří předvedli své čarodějnické schopnosti a dovednosti formou různých soutěží jako například závodní létání na koštěti, přenášení pavoučích kokonů atd. Na závěr jsme využili svých znalostí a uvařili čarodějnický lektvar a pochutnali si na dobrůtkách, které donesli hodní rodiče malých čarodějnic a čarodějů.

Tímto personál MŠ děkuje rodičům za spolupráci (za kostýmy a občerstvení).