Čarodějnický rej

27. 4. 2018

Na čarodějnický rej mnoho čarodějnic a čarodějů nepřilétlo, ale i tak jsme si zasoutěžili a slet jsme si užili. I když nám počasí nedopřálo pečení buřtíků na ohni venku, paní kuchařka nám je upekla a pochutnali jsme si na nich stejně.