O nás

Jsme odloučeným pracovištěm příspěvkové organizace MŠ Liliová 277/1, 405 02 Děčín 2

 

Najdete nás ve vile z dvacátých let s velkou zahradou, v klidné části města.Zajišťujeme celodenní péči ve dvou třídách.Třídu koťátek navštěvuje 23 dětí ve věku od tří do šesti let. Třída berušek je speciální třída pro děti s narušenou komunikační schopností a navštěvuje jí 12 dětí. Kapacita školy je 35 dětí.

 

  • akceptujeme prožitek dětí, podporujeme jejich individualitu, respektujeme jejich zvláštnosti
  • vycházíme z předpokladu, že pro děti je daleko důležitější, jak se ve školce cítí, než jen to, co znají
  • snažíme se rozvíjet a podporovat sebevědomí dětí, jejich sebejistotu a důvěru ve vlastní síly a schopnosti
  • děti s narušenou komunikační schopností jsou vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vážení rodiče,

berte, prosím, na vědomí, že do odvolání se ruší všechny akce mateřské školy, včetně kulturních a sportovních. Zároveň bude výchovně vzdělávací proces probíhat pouze v jedné třídě.

Apeluji na vás, abyste zvlášť v této vypjaté době, předávali do MŠ pouze děti zdravé a neohrožovali tak zdravotní stav ostatních dětí i nás zaměstnanců.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU PROVOZU MŠ

S účinností od 1. 9. 2019 je upravena provozní doba:

MŠ Liliová

6:00 – 16:30

 

MŠ Tylova

6:00 – 16:00

 

Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1

příspěvková organizace