O nás

Jsme odloučeným pracovištěm příspěvkové organizace MŠ Liliová 277/1, 405 02 Děčín 2

Najdete nás ve vile z dvacátých let s velkou zahradou, v klidné části města.Zajišťujeme celodenní péči ve dvou třídách.Třídu koťátek navštěvuje 24 dětí ve věku od tří do šesti let. Třída berušek je speciální třída pro děti s vadami řeči a navštěvuje jí 12 dětí.Kapacita školy je 36 dětí.

 

  • akceptujeme prožitek dětí, podporujeme jejich individualitu, respektujeme jejich zvláštnosti
  • vycházíme z předpokladu, že pro děti je daleko důležitější, jak se ve školce cítí, než jen to, co znají
  • snažíme se rozvíjet a podporovat sebevědomí dětí, jejich sebejistotu a důvěru ve vlastní síly a schopnosti
  • děti s vadami řeči a děti s odkladem školní docházky jsou vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů